Despre proiect

Context

Industria modei are nevoie de o forță de muncă flexibilă, care să facă față dezvoltărilor și pieței globalizate, precum și tendințelor și cerințelor generate de internaționalizare. Forța de muncă trebuie să fie bine calificată și capabilă să se adapteze competiției tot mai acerbe și schimbărilor tehnologice rapide. Pentru a concura pe piața mondială, industria modei trebuie să dea dovadă de inteligență și adaptare la schimbare. Pentru aceasta, este nevoie de noi sisteme educaționale și de instrumente pentru forța de muncă existentă și potențială, care să răspundă cerințelor de piața muncii. În cadrul concurenței mondiale, inovarea și dezvoltarea sunt elemente esențiale pentru a implusionao industrie a modei sustenabilă și competitivă.
În acest context, proiectul EXTRO SKILLS va crea și dezvolta un protocol educațional inovativ și comprehensiv pentru angajații din industria modei folosind abordări IT și metodologii care să dezvolte competențele transversale esențiale forței de muncă pentru a satisface cerințele comerțului și piețelor internaționale și a crește competitivitatea industriei și capacitatea acesteia de internaționalizare. Aducând împreună diferitele sectoare ale industriei de modă, protocolul educațional va urmări o abordare comprehensivă centrată pe student și va fi integrată într-un cadru de certificare bazat pe cunoștințele, abilitățile și competențele acumulate, în conformitate cu cerințele impuse de Cadrul European de Calificări (EQF).
 

EXTRO SKILLS Date esențiale 


Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului EXTRO SKILLS este de a crea și implementa un protocol educațional inovativ și comprehensiv. Platforma se va concentra pe pregătirea on-line și va facilita diseminarea cunoștințelor și împărtășirea experienței. Mai mult, aceasta va fi un mediu prin care toți cei interesați vor putea căuta soluții la problemele lor, precum și promova oportunități de angajare.

 

 

Obiectiv operaţionale:

Proiectul Extro – Skills va aborda problema lipsei expertizei specifice și a experților din IMM-urile din industria modei.

Rezultate

CONTACTEAZA-NE

[email protected]

NEWSLETTER

SOCIALNETWORK